home_energy_sub1
Rendszertanúsítás ISO 9001 MIR

ISO 9001 MIR

Mit jelent egy a vállalat számára az ISO 9001 Minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazása? Minden vállalatnál, vállalkozásnál, gazdasági szervezetnél biztosan működik valamilyen vezetési, szervezési, irányítási rendszer. E nélkül nem tudna működni napról napra, a vezető nem kapna információkat, nem lenne tervezés, nem tudná a megrendeléseit felvenni és tejesíteni. Az ISO szabványrendszerben ezeket a működési módszereket foglalták egységes követelményrendszerré, biztosítva ezáltal, hogy az ilyen ún. irányítási rendszert bevezető vállalatok hasonló elvek szerint szervezik működésüket. Az ISO 9001 Minőségirányítási rendszer keretet ad az Önök vállalati működésének, melyben a vevők és a vevői igények kielégítése áll a középpontban. Egy hatékony minőségirányítási rendszer figyelembe veszi az Önök vállalatának speciális követelményeit és fejlődési irányait. Mit nyújt a gyakorlatban az ISO 9001 minőségirányítási rendszer:
 • Módszereket,
 • kipróbált és működőképes elveket,
 • szabályokat,
 • dokumentálási igényeket határoz meg.
 
Kinek érdemes és miért bevezetnie és fenntartania az ISO 9001 minőségirányítási rendszert?
Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerek univerzálisak, minden ágazatnak és minden vállalatnak megfelelnek, a mikro vállalkozásoktól kezdve a világméretű csoportig. A legtöbb esetben valamilyen vállalaton kívülről vetődik fel az igény egy az ISO 9001 minőségirányítási rendszer megléte iránt:
 • Fontos partner, vevő kéri, írja elő.
 • Valamilyen finanszírozási igénybevételéhez előírt követelmény.
 • A piaci verseny követeli meg.
Minden esetben azonban a vállalat vezetésének kell elköteleződnie az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetését illetően, hiszen rajta múlik a rendszer fenntartása, de valójában a vállalat vezetése a legnagyobb nyertese is a jól működő, hatékony rendszernek. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetése a fent említett igények kielégítésén túl több kézzelfogható előnnyel jár majd az Ön vállalatának is:
 • A szabályozott működés több előnyt is hoz:
  • Átlátható, megtervezett tevékenység szerkezet.
  • Pontos információáramlás.
  • Hatékonyabb tervezés.
  • Egyértelmű felelősségi és hatáskörök,
  • Motiváltabb dolgozók.
 • Az átláthatóság konkrét költségmegtakarítást is hoz:
  • Kevesebb hibás, selejtes termék.
  • Pontosabb teljesítés.
  • Kevesebb reklamáció.
  • Átgondolt költségszerkezet.        
Mikor van igazi értéke az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványának?

A tanúsítvány elfogadásának kritériuma (beszállítók, pályázatok, vevők), hogy a tanúsítást végző szervezet akkreditációval rendelkezzen. Ez azt jelent, hogy az irányítási rendszerek auditjátvégző szervezetek MSZ ENISO/IEC 17021:2011szabványt bevezetik, működtetik és folyamatosan fejlesztik és ezt harmadik fél által tanúsíttatják. Erre a tanúsításra Magyarországon a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH), korábban Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) jogosult.

  Miért érdemes a Marton Szakértő Iroda Kft-vel tanúsíttatni az ISO 9001 minőségirányítási rendszerüket?
 • A Marton Szakértő Iroda Kft. a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált szervezet, így rendelkezik minden szükséges jogosultsággal, hogy az általa kiadott tanúsítvány mind bel- és külföldön elfogadott lehessen.

 • Az akkreditált státusz megköveteli, hogy az akkreditált szervezet felkészült és független, valamint a kötelező alapelvekkel (etikus magatartás, kellő szakmai gondosság, bizonyítékokon alapuló megközelítés) rendelkező auditorokat alkalmazzon. Valamint folyamatai szabályozottan működjenek. Minden azonos „kategóriába” (létszám, telephely, tevékenységi kör szerint) eső ügyfél esetében megkülönböztetés nélkül folytassa le a tanúsítási eljárást.

Az auditra, mint tevékenységre jellemző, hogy több alapelvre támaszkodik.

 

Ezen alapelvek együttes használata teszi lehetővé, hogy a vezetőség politikáját és a vállalat szabályozását támogató eredményes és megbízható eszköz legyen, melynek legfőbb célja, hogy a fejlesztéshez szükséges információt biztosítsa.

 

A Marton Szakértő Iroda Kft. auditorai minimálisan az alábbi kritériumoknak felelnek meg:

 

 • Etikus magatartás

 • Tisztességes beszámolás

 • Kellő szakmai gondosság

 • Függetlenség

 • Bizonyítékokon alapuló megközelítés


AKKREDITÁLÁSI OKIRAT
Akkreditálási okirat - ISO 9001

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/msz/rendszertanusitas.hu/wp-content/plugins/segmentio/integrations/intercom.php on line 14