Mit jelent egy a vállalat számára az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazása? 

A környezet védelme ma már egyre fontosabb helyen kell, hogy legyen minden vállalat stratégiájában. Ez nem csak személyes elköteleződést jelent, habár ennek hiányában nem lesz hatékony ez a tevékenység sem, hanem sok esetben a vállalat partnerei is kérik ezt a szemlélet érvényesítését a szolgáltatás nyújtása, illetve a termékek előállítása során.

A vállalat

 • ügyfelei, vevői, fogyasztói,
 • a (részvény)tulajdonosai,
 • egyéb partnerei,
 • mind szeretnének környezetbarát termékeket, szolgáltatásokat, olyan vállalatoktól, aki tisztában vannak a tevékenységük környezeti hatásaival és ezeket a hatásokat kontroll alatt tartják.

Az ISO 14001-es Környezetközpontú irányítási rendszerekről (KIR) szóló szabvány a fenti igényeket és törekvéseket foglalja nemzetközileg elismert keretbe.

 • A KIR lehetőséget teremt, hogy a vállalat
 • megfogalmazza saját környezeti politikáját,
 • azonosítsa tevékenységének a környezettel kapcsolatba kerülő elemeit,
 • számba vegye az általa okozott környezeti hatásokat,
 • ezáltal ellenőrzés alatt tarthassa tevékenységének környezeti következményeit.

Kinek érdemes és miért bevezetnie és fenntartania az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszert?

Amennyiben Ön és a vállalata elkötelezett a környezet tudatos viselkedés irányában, vagy üzleti partnerei részesítik előnyben ezt a szemléletet érdemes bevezetnie az ISO 14001-es környezetközpontú irányítási rendszert.

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) bevezetése a fent említett igények kielégítésén túl több kézzelfogható előnnyel jár majd az Ön vállalatának is:

 • új elemet hoz vállalatának arculatába,
 • javítja a társadalmi megítélését,
 • lehetőséget teremt a környezettudatos piaci szegmensben is ügyfeleket találni,
 • csökkenti az esetlegesen okozott környezeti károk elkövetésének kockázatát, ezáltal a helyreállítási, bírsági költségét,
 • biztosítja a környezetvédelmi törvényekkel az összhangot
 • az átgondolt, környezettudatos működés költségmegtakarítást hoz.

Mikor van igazi értéke az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványának? 

Az ISO 14001-es (KIR) tanúsítvány elfogadásának kritériuma (beszállítók, pályázatok, vevők), hogy a tanúsítást végző szervezet akkreditációval rendelkezzen. Ez azt jelent, hogy az irányítási rendszerek auditját végző szervezetek MSZ EN ISO/IEC 17021:2016 szabványt bevezetik, működtetik és folyamatosan fejlesztik és ezt harmadik fél által tanúsíttatják. Erre a tanúsításra Magyarországon a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH), korábban Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) jogosult.

Miért érdemes a Marton Szakértő Iroda Kft-vel tanúsíttatni az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerüket?

A Marton Szakértő Iroda Kft. a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált szervezet, így rendelkezik minden szükséges jogosultsággal, hogy az általa kiadott tanúsítvány mind bel- és külföldön elfogadott lehessen.

Az akkreditált státusz megköveteli, hogy az akkreditált szervezet felkészült és független, valamint a kötelező alapelvekkel (etikus magatartás, kellő szakmai gondosság, bizonyítékokon alapuló megközelítés) rendelkező auditorokat alkalmazzon. Valamint folyamatai szabályozottan működjenek. Minden azonos „kategóriába” (létszám, telephely, tevékenységi kör szerint) eső ügyfél esetében megkülönböztetés nélkül folytassa le a tanúsítási eljárást.

Az auditra, mint tevékenységre jellemző, hogy több alapelvre támaszkodik.

Ezen alapelvek együttes használata teszi lehetővé, hogy a vezetőség politikáját és a vállalat szabályozását támogató eredményes és megbízható eszköz legyen, melynek legfőbb célja, hogy a fejlesztéshez szükséges információt biztosítsa.

A Marton Szakértő Iroda Kft. auditorai minimálisan az alábbi kritériumoknak felelnek meg:

 • Etikus magatartás
 • Tisztességes beszámolás
 • Kellő szakmai gondosság
 • Függetlenség
 • Bizonyítékokon alapuló megközelítése