Üzletpolitikai nyilatkozat

A MARTON Szakértő Iroda Kft. Rendszertanúsítási Iroda ügyvezetése elkötelezte magát az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány követelményein alapuló Általános Irányítási Rendszer kialakítására, működtetésére és folyamatos fejlesztésére, biztosítva az ehhez szükséges támogatást, és erőforrásokat. Ezt az általános irányítási rendszert megfelelő tisztességgel és komolysággal kell a gyakorlatban alkalmazni és megvalósítani azért, hogy a Rendszertanúsítási Iroda pártatlan, független és semleges rendszertanúsító szervezetként tevékenykedjen.

A Rendszertanúsítási Iroda Irányítási Rendszer Kézikönyve határozza meg az ügyvezetés üzletpolitikájának és a menedzsment rendszerek tanúsításával kapcsolatos céljainak egységes elvekre alapozott irányítási rendszerben való megvalósítását, vagyis azt, hogy a Rendszertanúsítási Iroda az általa végzett tanúsítási tevékenységet független felügyelet alatt, a nemzetközi követelményeket is kielégítő módon, akkreditált szervezetként folytassa.

Minden munkatárs köteles a tanúsítási rendszer irányelveit elsajátítani, a vonatkozó szabványokat betartani és az általa elvégzett munka minőségének, és a hatékonyságának állandó fejlesztésére törekedni. A Rendszertanúsítási Iroda munkatársai munkaszerződésükben kötelezettek arra, hogy a tevékenységük során tudomásukra jutott információkat harmadik személynek sem a foglalkoztatás ideje alatt, sem a munkaviszony megszűnése után nem szolgáltatnak ki.

A Rendszertanúsítási Iroda függetlenségének és befolyásoktól való mentessége érdekében kinyilvánítja, hogy a munkájáért járó díjazás független a tanúsítás eredményétől és a dolgozók javadalmazásának rendszere sem tartalmaz befolyásolási lehetőséget a tanúsítás eredményére.

A Rendszertanúsítási Iroda alapvető célja, hogy megfelelő szervezéssel, jó képzési és továbbképzési tevékenységgel, magas szintű ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazásával, valamint a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátásával gondoskodjon arról, hogy a MARTON Szakértő Iroda Kft. Rendszertanúsítási Iroda munkatársai tevékenységüket rendezetten, tudatosan, objektíven, a tudomány és a technika korszerű színvonalának megfelelően végezzék el.

A Rendszertanúsítási Iroda különösen nagy súlyt fektet:

a) az összeférhetetlenségi szabályok betartására,
b) hogy, a RI által hozott minden döntés objektív bizonyítékokon alapuljon, és ne befolyásolják egyéb érdekek,
c) a pártatlanság és függetlenség maradéktalan betartására,
d) a részrehajlás lehetőségének teljes kizárására,
e) a kiadott Tanúsítványok tartalmi hitelességére,
f) az alkalmazott eljárások szabályainak maradéktalan betartására,
g) a tanúsítási követelményrendszer egyértelműségére,
h) a tanúsításért folyamodók megkülönböztetés nélküli elbírálására,
i) a szakmai színvonal növelésére,
j) a személyzet rendszeres képzésére, felkészültségére.

Budaörs, 2019.02.05.
Az üzletpolitikai nyilatkozat aktuális, hiteles:

…………….
Jártó Ferenc
MARTON Szakértő Iroda Kft.
ügyvezető